Miksi koirat?

Koira hoivaa

 

Koiranomistajat saavat – moni huomaamattaan – päivittäistä hoivaa lemmikeiltään. Koiran antama tuki perustuu vuorovaikutuksen ja tunneilmaisun edistämiseen. Koira tarjoaa ainutlaatuisen lämpimän kontaktin toiseen eläväiseen (”ihmisen paras ystävä”). Koirat vaikuttavat kaikkiin aisteihimme, mieleemme ja kehoomme. Uskoakseni koirien vetovoima piileekin nimenomaan koirien kokonaisvaltaisessa kyvyssä saada meidät koiranomistajat voimaan hyvin. Koirista tulee helposti elämäntapa.

koira-hoivaa-2
Kuvaaja: Jan Tanskanen

VAIKUTUKSET FYSIIKKAAMME
Koira houkuttelee säännöllisesti liikkeelle ja lisää toimintakykyä ja aktiivisuutta. Ulkoiluttaja saa liikuntaa, raitista ilmaa, luonnollista valoa. Säännöllisyys sinänsä on tärkeä ominaispiirre terveyttä edistävien vaikutusten aikaansaamiseksi liikunnasta. Liikunta myös lisää hyvää oloa tuottavien hormonien erittymistä kehossa. Koiran kanssa lähdetään usein myös nimenomaan luontoon liikkumaan. Säännöllisen luonnossa oleskelun on todettu vähentävän stressiä ja lisäävän kokemusta paremmasta terveydestä. Erika Friedmanin tutkimuksessa 1980-luvulla todistettiin sydäninfarkti- ja leikkauspotilaiden toipuvan nopeammin, kun he omistivat lemmikin. Eläimen läsnäolo, sen silittäminen ja hoitaminen kohensivat potilaiden terveyttä monipuolisesti.

 

koira-hoivaa-1

VAIKUTUKSET SOSIAALISIIN TARPEISIIMME
Läheisyys on ihmisen perustarpeita. Läheisyyden kokemus on hyvinvoinnnin lähde. Se kohottaa mielialaa, parantaa itseluottamusta ja tuo rohkeutta. Se on elämän turvallinen perusta. Lemmikit vähentävät ihmisen kokemaa sosiaalista eristäytyneisyyttä ja yksinäisyyttä. Koirasta saa tukea myös toisten ihmisten kohtaamisiin ja koiranomistaja tutustuu toisiin ihmisiin helpommin liikkumalla koiran kanssa. Koira tarjoaa puheenaiheen. Säännöllinen kontakti eläimiin myös kehittää omia taitojamme selvitä sosiaalisista tilanteista. Opimme ymmärtämään ja suhtautumaan rakentavasti omiin tunteisiimme ja kehitämme vuorovaikutustaitojamme. Koira opettaa ihmistä ilmaisemaan tunteitaan rakentavammin toisille ihmisille.

 

koira-hoivaa-3 VAIKUTUKSET MIELENTERVEYTEEMME
Koiran omistaminen tuo merkitystä ja sisältöä elämään. Lisäksi se lisää vastuuta ja säännöllisyyttä elämisen rytmiin. Vastuusta selviäminen puolestaan vahvistaa ihmisen onnistumisen ja elämänhallinnan tunnetta ja lisää turvallisuuden tunnetta. Koiranomistaminen ja siihen kuuluvat päivittäiset rutiinit voidaan nähdä eräänlaisena pienoismaailmana, jonka hallitseminen lisää hyvinvointia ja tasapainottaa elämää. Koirat auttavat taistelussa stressiä vastaan, ne kantavat alakulon yli ja ovat tukena kriiseissä. Koirat vahvistavat hetkessä elämisen taitoamme, luovat pysyvyyttä, saavat meidät tuntemaan itsemme tarpeellisiksi ja kehittävät itsetuntemustamme sekä sosiaalisia taitojamme.

 

Tutkimuksessa koirien terapeuttisia vaikutuksista (Voith & Barker) todettiin, että koiranomistajat uskoivat kykenevänsä luomaan läheisemmän tunnesuhteen koiriin kuin ihmisiin – jopa perheenjäseniinsä. Näin ollen voidaan tulkita, että ihmisten on helpompi ilmaista perimmäisiä tunteitaan koirille kuin ihmisille. Yrsa Stenius puolestaan kirjassaan ”Koiria, rakkautta ja surua” kuvasi sitä miten koirat ovat antaneet hänelle hellyyttä, jonka laadussa ilmenee lajien yhteinen historia: ”Eläimen hellyyttä joka pohjaa lisääntyvän olennon vaistoon suojella ja vaalia elämää ehdoitta.” Koirat voivat auttaa meitä ilmaisemaan tunteitamme rehellisemmin. Koira vastaa rehellisesti tunteenilmaisuihimme, se ei arvota niitä sopiviin tai sopimattomiin. Koira tarjoaa myös mahdollisuuden ilmaista niitä kokemuksia, joista emme muuten osaisi tai rohkenisi kertoa.

Koirien luontainen taipumus ihmisten perimmäisten tunteiden peilaamiseen tarjoaa mahdollisuuksia tunneälymme kehittämiseen. Jos esimerkiksi yritämme peittää pelon, sen fyysiset merkit ilmenevät kehostamme tavallista voimakkaammin. Koiran oirehtiminen, joko fyysisesti tai psyykkisesti, havahduttaa meidät analysoimaan elämäämme. Koira on erityisen herkkä havaitsemaan näitä ihmisen olemuksessa tapahtuvia muutoksia: kehon jännityksiä, äänensävyjä ja tuoksuja. Se kertoo vointimme! Kriisin keskellä ihminen myös tyypillisesti jättää huolehtimatta omista perustarpeistaan. Jos koiran kanssa tuolloin lenkille lähteminen on niitä harvoja hetkiä, jolloin jaksamme lähteä ulos ja koiran ruokkimisen yhteydessä syömme myös itse – ihminen tosiaankin saa tärkeää hoivaa lemmikiltään. Koira tarjoaa säännöllistä rentoutumisaikaa, aikaa itselle ja oman itsensä löytämiseen. Koirat kannustavat omistajansa henkiseen kasvuun.

Kotisivut yritykselle | Kotisivupalvelut