Miksi koirat?

Koira opettaa kouluttajaansa

”Epämääräisesti kommunikoiva ihminen on koiran näkökulmasta arvelluttava kumppani”

koira-opettaa

  Koiran kouluttamisessa on kyse paitsi lajityypillisen käyttäytymisen tuntemisesta niin myös yhteen koirayksilöön, sen kokemustaustaan, luonteeseen ja tunnemaailmaan tutustumisesta. Onnistuakseen koiran kanssa, ihmisen on opiskeltava sitkeästi. Nykyisen oppimiskäsityksen mukaan tunteet ovat kaikkien olentojen oppimisen moottori.

Koiraharrastuksessa vaadittavaa keskittymistä voi verrata pyöräilyyn: ei riitä että keskitymme omaan ajosuoritukseemme, vaan täytyy seurata valppaasti myös liikenteen tapahtumia. Voimakas jännitys tai pelko saa meidät havainnoimaan epätarkasti ja tekemään virhearvioita. Se myös tarttuu helposti koiraan. Epämääräisesti kommunikoiva ihminen on koiran näkökulmasta arveluttava kumppani. Kun ihminen jännittyy, koira huolestuu herkemmin ympäristöstään. Keskittyneen oppimismielialan tunnistaminen ja siihen pyrkiminen harjoituksissa tekevät yhteistyöstä koiran kanssa mielekästä ja tehokasta. Jo sillä päästään hyvään alkuun, ettemme väsyneinä, stressaantuneina tai voimakkaiden tunteiden vallassa ryhdy harjoittelemaan koiran kanssa.

Kaikki kotieläimet reagoivat uusiin tilanteisiin johdonmukaisesti sen mukaan, missä määrin tilanteet vastaavat niiden odotuksia ja mieltymyksiä ja kuinka äkillisesti tilanteet muuttuvat. Onnistumme koirien kanssa, kun opimme herättämään koirassa myönteisiä tunteita: uteliaisuutta, iloa ja yhteenkuuluvaisuutta. Toisaalta onnistumisessamme olennaista on myös ymmärrys siitä miten käsitellä koirien pelon ja aggression tunteita, jotka voivat hallitsemattomina aiheuttaa vaaratilanteita.

Kotisivut yritykselle | Kotisivupalvelut