Miksi koirat?

Koirissa on potentiaalia

”Koirat antavat tärkeää hoivaa kotijoukoilleen”

potentiaalia

 

Suomessa on noin 600.000 koiraa ja ne asustavat ihmisiä lähellä, kodeissa kaupungeissa ja maalla. Näin ollen koirat paitsi antavat tärkeää hoivaa jo nyt kotijoukoilleen, ne myös muodostavat melkoisen potentiaalireservin kotiympäristöä laajempaan hoivatoimintaan.

Hevosia on Suomessa käytetty 1970-80-luvulta saakka terapeuttien apuna auttamaan kuntoutettavia selviämään mm. masennuksesta, minäkuvan häiriöistä, psykooseista ja traumoista. Sen sijaan koirien käyttö eläinavusteisessa terapiassa kuten myös eläinavusteisessa toiminnassa on Suomessa vasta alussa.

Terapiakäytöstä on toistaiseksi kertynyt lähinnä yksittäisten uraauurtavien terapeuttien ja asiantuntijoiden erinomaisia kokemuksia. Koirat ovat mm. auttaneet psykologeja terapiatyössä, erityisopettajia kouluissa ”koulunkäyntiavustajan” tehtävässä sekä fysioterapeutteja kuntoutustyössä.

Koira-avusteisesta toiminnasta tunnetuin esimerkki lienee Kennelliiton kaverikoiratoiminta, joka on vapaaehtoistyötä ja jota on toteutettu vuodesta 2001. Toiminnassa on mukana noin 800 koirakkoa (2013). Kaverikoirat ilahduttavat ihmisiä hoitolaitoksissa, kouluissa, päiväkodeissa ja erilaisissa tapahtumissa. Toinen esimerkki vapaaehtoistyöstä koirien kanssa on Tukikoirakkotoiminta, joka on puolestaan mielenterveysseuroille vuonna 2011 kehitetty koirallinen toimintamuoto. Sen päätarkoituksena on tukea mielenterveyskuntoutujia sekä ennaltaehkäistä syrjäytymistä ja edistää hyvinvointia kaikissa kohderyhmissä lapsista vanhuksiin. Yksi tuoreimmista orientaatioista koira-avusteisessa toiminnassa on puolestaan Kulttuuripajan koiratoiminta, joka on suunnattu 18-35 -vuotiaille mielenterveyskuntoutujille. Kulttuuripajassa tehdään vertaisryhmissä kuntoutujaa kiinnostavia asioita. Tavoitteena on löytää luovan ryhmätoiminnan myötä luontevia välineitä elämänhallinnan sekä sosiaalisten taitojen kehittämiseen ja edelleen työ- ja toimintakyvyn parantamiseen. Toiminnassa keskitytään osallistujien voimavaroihin, vahvuuksiin sekä uuden oppimisen mahdollisuuksiin.

Kotisivut yritykselle | Kotisivupalvelut