Miksi koirat?

Lauma kehittää vuorovaikutustaitoja

”Ymmärtääksemme koiran tunteita riittää, että tunnistamme oman inhimillisyytemme”

vuorovaikutustaitoja
Kuvaaja: Jan Tanskanen

Ihmistä ja koiraa yhdistävät ennen kaikkea laumaeläimille yhteinen sosiaalisuus ja siihen liittyvät tunteet. Yksinkertaisimmillaan kyse on mielihyvän etsimisestä ja mielipahan välttämisestä. Läheisyys lisää mielihyvää ja erottaminen laumatovereiden seurasta tuottaa ahdistusta. Ymmärtääksemme koiran tunteita riittää, että tunnistamme oman inhimillisyytemme. Tämä on nykyihmiselle monesti yllättävän vaikeaa. Koira voi toimia apunamme. Perustunteet ovat synnynnäisiä, mutta laumaeläimen kyky ilmaista ja tunnistaa niitä syntyy vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Koiran kanssa toimimisessa viehättääkin osaltaan se, että koirat kutsuvat meidät maailmaansa, joka on ihmiselle osin varsin tuttu.

Samoin kuin hevoslauma – jota jo hyödynnetään mm. tunnetaitokoulutuksessa (Epona, hevosavusteinen oppiminen) ja johtajuustaitojen opettajana – myös koiralauma toimii sisäisen tunneviestinnän kautta. Koirat arvostavat hillityn jämäkästä käytöksestä syntyvää turvallisuudentunnetta. Koiralauma elää järjestyksessä, jota ylläpitävät tunteet ja niiden luoma suhdedynamiikka yksilöiden välillä. Pelko, viha, ilo, kiintymys ja suru ovat kaikkien sosiaalisten nisäkkäiden yhteistä todellisuutta. Eläinten sosiaalisen viestinnän aitoudessa ihminen jää armotta toiseksi.

Lauman toiminnasta ihminen oppii nopeasti, että rakentava ryhmässä toimiminen ja johtaminen on hienovaraista sosiaalista vuorovaikutusta. Jokaisella on laumassa roolinsa ja roolit voivat vaihdella tilanteen mukaan. Koiria seuraamalla voi oppia, että johtajuus perustuu luottamukseen ja kunnioitukseen ja että johtajan pitää pystyä ilmaisemaan pyrkimyksiään herättämättä pelkoa. Hyvä johtajuus mahdollistuu, kun opimme tietoisiksi tunteistamme ja kykenemme hallitsemaan niitä ennen ryhtymistämme toimintaan. Lisäksi tarvitaan empatiakykyä, sosiaalista havainnointia, joka avaa meille tietoisuuden muiden tunteista. Sosiaalisten suhteiden hoitaminen lauman hyväksi ja sovun ylläpitämiseksi on myös laumanjohtajan tärkeitä tehtäviä.

Kotisivut yritykselle | Kotisivupalvelut