Kulttuurikoiratoiminta

Kulttuurikoiran missiona on tavoittaa yksinäisiä ja tukea yksilön sosiaalista kasvua ohjatun luovan ryhmätoiminnan keinoin.

Toimintaa toteuttavat Sosiaalipedagoginen koiratoiminta –koulutuksesta valmistuneet koirakot.

Toimintaa on aikaisemmin toteutettu pitempikestoisina kehityshankkeina (Turku ja Lohja), yksittäisinä tukisuhteina (Lohja, Espoo) sekä tapahtumina (leirit ja teemapäivät).

Varhaisen tuen luovan koiratoiminnan joka viikkoiset ryhmät toteutettiin Lohjalla ja Turussa 6 eri alakoulussa 2015-2016. Rahoittajina olivat Lohjan naistenlasten säätiö sekä Best-In.

Oheistavoitteena on tehdä sosiaalipedagogisen koiratoiminnan mahdollisuuksia tutuksi, avata uusia ovia ja lisätä näin palveluita avuntarvitsijoille ja koirakoille työllistymismahdollisuuksia.

 

Toimimme koiramaisen lempeällä sydämellä, taiteen vapaudella ja rohkeudella, jaetun ilon ja innostumisen siivittäminä.

Lisäksi Hoivakoiran aputoiminimi Tukikoirakko (sosped) tarjoaa yksilöohjauksina ennaltaehkäisevää ja korjaavaa kasvun ja kuntoutumisen tukea koira-avusteisesti. Siihen kuuluu myös ammatillinen tukihenkilötoiminta.

Hoivakoiran aputoiminimi Suomen Koirakonsultti tarjoaa puolestaan tutkimus-, koulutus- ja kehittämispalveluita esim. työyhteisöille toimistokoiratoiminnan räätälöimiseksi yksilöllisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin.

Yhteenveto

Mitä: Kulttuurikoira on kehittämistyötä, jossa viedään mielenterveyttä edistävää toimintakulttuuria erilaisiin yhteisöihin. Esimerkkinä varhaisen tuen ohjatut luovan koiratoiminnan kerhoryhmät lohjalaisissa ja turkulaisissa alakouluissa yht. 339 ryhmäkertaa v.2015-16. Toiminta on tavoitteellista ja se muotoillaan vastaamaan yksilöllisiä tarpeita. Yleisellä tasolla se kartuttaa yhteisöllisyyttä, luottamusta, merkityksellisyyden kokemuksia, itsetuntemusta ja sosiaalista toimintakykyä.

Miksi: Suomi on OECD:n standardien mukaan EU:n mielenterveysongelmaisin maa. Jopa joka neljäs aikuisväestöstä kärsii mielenterveysongelmista. Puolet mielenterveysongelmista alkaa ennen 14 ikävuotta. Kulttuurikoira nimensä mukaisesti pureutuu mielenterveyden tekijöistä paitsi yksilöllisten valmiuksien tukemiseen niin myös toimintaympäristön ja -kulttuurin kehittämiseen. Osa-alueita ovat ihmisten itsetuntemuksen parantaminen, tunne- ja tietoisuustaitojen kehittäminen (mm.stressinsietokyvyn vahvistaminen) sekä yksilön kykyjen ja mahdollisuuksien lisääminen sosiaaliseen vuorovaikutukseen.

Kenelle: Tarjoamme yhteisöjen kehittämispalveluita julkiselle ja kolmannelle sektorille sekä pienimuotoisesti yrityksille. Toimintaa toteuttavat Sosiaalipedagoginen koiratoiminta –koulutuksesta valmistuneet koirakot.