Personal Healer

Mitä

Tarjoaa metsäkävelyitä, mentorointia, kursseja ja retriittejä luonto- ja eläinavusteisesti.

Miksi

Kannustaa ja antaa henkilökohtaista tukiohjausta itsehoitoon, terveyden ja hyvinvoinnin parantamiseen kokonaisvaltaisella työotteella sekä vertaistuen voimin.

Kenelle

Yksityisille ihmisille, jotka kaipaavat arvostavaa kohtaamista ja pientä virkistystä tai isompaa parannusta elämänlaatuun. Tarve voi olla hetkellinen, esim. halutaan seuraa kävelyretkelle Kolilla, tai pysyvämpi, esim. kesäretriitit itsetuntemuksen tai henkisen kasvun merkeissä. Taustalla voi myös olla tilanne, jossa ihmisen eteen on tullut väistämätön iso muutos (äkilliset vakavat diagnoosit, ero ihmissuhteesta tai työpaikasta ym.).

Luonto ei kiirehdi. Silti kaikki valmistuu ajallaan.

Stressiparantola Kolin silta

Personal Healer -tapahtumien ytimessä on kokemuksellinen oppiminen, itsetutkiskelu ja vertaistuki. Tapahtumiemme tarkoituksena on tukea voimaantumista tarjoamalla uusia näkökulmia ja kokemuksia hyvinvointiin liittyen. Esimerkkejä tapahtumistamme ovat lyhyet, muutaman tunnin metsäkävelyt Kolilla sekä pitemmät, useamman päivän lyhytkurssit aiheina mm. Tunne- ja tietoisuustaidot avaimena vapaaseen elämään, Luovuus kuuluu kaikille – oman potentiaalin vapauttaminen arkeen, Unet voimavarana sekä Koirakon vuorovaikutus- ja kehotietoisuuskurssit. Kurssit toteutamme yhdessä yhteistyökumppaniemme kanssa.

 

Elämä on muutosta. Me kuljemme rinnallasi sekä  myllerryksessä että jumikohdissa. Tai kun haluat vain ottaa etäisyyttä arkeen. Tarjoamme sopivasti tekemistä ja olemista. Tilaa ja aikaa kuulluksi ja nähdyksi tulemiseen. Läheisyyttä ja yksinoloa. Hiljaisuutta ja rauhaa, sekä kokemusten ja ajatusten jakamista luottamuksellisesti.

Jooga rakentaa yhteyttä viisaaseen, oivaltavaan kehoomme monipuolisten liikeharjoitusten sekä inspiroivien, arkea tukevien, hengitys- ja mielikuvaharjoitusten kautta. Harjoitus vapauttaa kehoa säryistä ja stressistä sekä avaa hyvänolon tilaa mieleen. Ryhmässä jokainen tekee yhteisen harjoituksen raameissa omaa harjoitustaan, omista ja kulloisenkin päivän lähtökohdistaan käsin. Oma ohjaukseni on tyyliltään lempeää ja kiireetöntä.

Nykyihminen elää usein pysyvässä fysiologisessa hyökkäys-pako-tilassa, joka ei luonnollisella tavalla enää pääse laukeamaan. Tähän vaikuttavat lukemattomat ulkoiset ja sisäiset tekijät, aistiärsykkeiden liiallisuus ja valitsemisen vaikeus. Rentoutuminen ja mahdollisesti nukkuminenkin on vaikeaa, omasta sisäisestä potentiaalista on käytössä vain pieni osa. Tietoisuustaitoja voi kuitenkin treenata ja jo pieni satsaus päivässä mahdollistaa kyvyn tehdä tietoisempia päätöksiä, jotka johtavat tietoisiin askeleisiin kohti parempia tunne- ja mielentiloja. Tällöin emme jätä olotilaamme ja onnellisuuttamme sattuman ja ympäristön varaan, joka on todennäköinen tie vaikeuksiin.

Joogan kerrotaan syntyneen siten, että joogit tarkkailivat eläinten liikkeitä ja huomasivat niiden suuren tarkoituksenmukaisuuden ja kauneuden. Tämä kertoo sopusoinnusta luonnon kanssa. Niissä toistuu rytmi, aktiivisuuden ja passiivisuuden, liikkeen ja levon rytmi. Sama rytmi toistuu kaikkialla luonnossa, meissä ihmisissäkin. Kehomme on samojen lakien alainen.