Personal Healer

Mitä

Tarjoaa teemapäiviä, kursseja, vaelluksia ja retriittejä luonto- ja eläinavusteisesti.

Miksi

Kannustaa ja antaa henkilökohtaista tukiohjausta itsehoitoon, terveyden ja hyvinvoinnin parantamiseen kokonaisvaltaisella työotteella sekä vertaistuen voimin.

Kenelle

Yksityisille ihmisille, jotka tuntevat tarvitsevansa muutosta elämäänsä tai ovat joutuneet tilanteeseen, jossa muutos on väistämätön (äkilliset vakavat diagnoosit, ero ihmissuhteesta tai työpaikasta jne.).

Luonto ei kiirehdi. Silti kaikki valmistuu ajallaan.

PERSONAL HEALER yhdistää kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin Ja pyrkii voimauttamaan yksilön oman hyvän olonsa mestariksi. Personal Healer -tapahtumissa on keskeistä itsetutkiskelu sekä vertaistuki. Kenties kaipaat hengähdystaukoa arkeen tai tukea, uutta näkemystä jonkin haasteen kanssa elämiseen.

Meillä on tilaa voimaantumiselle ja uudistumiselle. Järjestämme lyhytkursseja, teemapäiviä, leirejä, retriittejä ja vaelluksia Kolin sykähdyttävissä maisemissa yhdessä yhteistyökumppaniemme kanssa.

Esimerkkejä kurssien aiheista ovat mm. naisten hyvän olon päivät (niksejä terveyteen, elinvoimaan ja  tasapainoon), Tunne taitosi –kurssi (tunne- ja tietoisuustaidot avaimena päihteettömään elämään), Luovuus kuuluu kaikille, Elämäntapana ayurveda, Joogan perusteet ja jatkokurssi (SJL),  Pranic healing- ideoita itsehoitoon, Unet voimavarana sekä Tellington TTouch. Tapahtumat toteutaan pienryhminä, joissa on reilusti tilaa kohtaamiselle, yksilöllisille toiveille ja joustoa aikatauluissa.

Elämä on muutosta. Me kuljemme rinnallasi sekä  myllerryksessä että jumikohdissa. Tai kun haluat vain ottaa etäisyyttä arkeen. Tarjoamme sopivasti tekemistä ja olemista. Tilaa ja aikaa kuulluksi ja nähdyksi tulemiseen. Läheisyyttä ja yksinoloa. Hiljaisuutta ja rauhaa, sekä kokemusten ja ajatusten jakamista luottamuksellisesti.

Jooga rakentaa yhteyttä viisaaseen, oivaltavaan kehoomme monipuolisten liikeharjoitusten sekä inspiroivien, arkea tukevien, hengitys- ja mielikuvaharjoitusten kautta. Harjoitus vapauttaa kehoa säryistä ja stressistä sekä avaa hyvänolon tilaa mieleen. Ryhmässä jokainen tekee yhteisen harjoituksen raameissa omaa harjoitustaan, omista ja kulloisenkin päivän lähtökohdistaan käsin. Oma ohjaukseni on tyyliltään lempeää ja kiireetöntä.

Nykyihminen elää usein pysyvässä fysiologisessa hyökkäys-pako-tilassa, joka ei luonnollisella tavalla enää pääse laukeamaan. Tähän vaikuttavat lukemattomat ulkoiset ja sisäiset tekijät, aistiärsykkeiden liiallisuus ja valitsemisen vaikeus. Rentoutuminen ja mahdollisesti nukkuminenkin on vaikeaa, omasta sisäisestä potentiaalista on käytössä vain pieni osa. Tietoisuustaitoja voi kuitenkin treenata ja jo pieni satsaus päivässä mahdollistaa kyvyn tehdä tietoisempia päätöksiä, jotka johtavat tietoisiin askeleisiin kohti parempia tunne- ja mielentiloja. Tällöin emme jätä olotilaamme ja onnellisuuttamme sattuman ja ympäristön varaan, joka on todennäköinen tie vaikeuksiin.

Joogan kerrotaan syntyneen siten, että joogit tarkkailivat eläinten liikkeitä ja huomasivat niiden suuren tarkoituksenmukaisuuden ja kauneuden. Tämä kertoo sopusoinnusta luonnon kanssa. Niissä toistuu rytmi, aktiivisuuden ja passiivisuuden, liikkeen ja levon rytmi. Sama rytmi toistuu kaikkialla luonnossa, meissä ihmisissäkin. Kehomme on samojen lakien alainen.