Sosiaalipedagoginen koiratoiminta

Sosiaalipedagoginen koiratoiminta -koulutuksesta (25op) saat ammatillisia valmiuksia tukea yksilön sosiaalista kasvua ja toimijuutta ohjatun luovan ryhmätoiminnan keinoin, koiran kanssa työparina. Koulutus on muodoltaan kokemuksellinen prosessikoulutus ja se haastaa sekä ammatilliseen että henkilökohtaiseen kasvuun. Koulutuksen aikana teet työharjoittelun oman koirasi kanssa valitsemassasi kohderyhmässä. Harjoittelua tuetaan ja peilataan lähijaksoilla sekä mentoroinnin avulla.

Sosiaalipedagogisessa koiratoiminnassa koiran ominaisuuksia hyödynnetään itsetuntemuksen lisäämiseen, vuorovaikutustaitojen parantamiseen sekä yksilön toimijuuden vahvistamiseen. Sosiaalipedagogista koiratoimintaa tehdään esimerkiksi varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja erilaisissa palvelutaloissa. Se soveltuu kaikille ikäryhmille ja sen tavoitteet ovat moninaiset.

Sosiaalipedagogisessa koiratoiminnassa koira on ryhmän jäsen ja omistajan työpari. Luovat menetelmät ja elämyksellisyys ovat keskeisiä toimintatapoja. Yleisiä työteemoja ovat esimerkiksi lapsen itsetunnon kohottaminen ja onnistumisen kokemukset, itsesäätely, läsnäolo– ja tunnetaidot sekä erilaiset vuorovaikutustaidot.

Sosiaalipedagoginen koiratoiminta pyrkii tarjoamaan yhteisöllisen liittymis– ja ryhmänjäsenyyskokemuksen. Siinä voi levollisesti tutkia ihmisyyttä, saada kyvykkyyden kokemuksia, löytää uusia näkemyksiä ja valmiuksia ihmisenä olemiseen (minäkuvan muutos) ja kasvamiseen koiran ja ryhmän kanssa yhteistyötä tehden. Sosiaalipedagoginen koiratoiminta aktivoi ihmisen yhteisöllistä toimijuutta, lisää ymmärrystä omista vaikutusmahdollisuuksista ja vahvistaa muita sosiaalisia voimavaroja.

 

Lapset ja nuoret ovat toiminnan tärkeä kohderyhmä, joiden voimaantumisessa koira-avusteisella toiminnalla voidaan saada usein yllättävänkin nopeasti tuloksia. Yleisiä teemoja ovat esimerkiksi lapsen itsetunnon kohottaminen ja onnistumisen kokemukset, itsesäätely ja -tuntemus, läsnäolo– ja tunnetaidot sekä erilaiset vuorovaikutustaidot. Toiminnalla voidaan ennaltaestää kiusaamista, parantaa koulunkäynti- ja opiskelumotivaatiota sekä löytää lapselle kaveri omasta koulusta. Koira on tässä työssä tärkeässä tehtävässä. Esimerkiksi stressitilanteessa lapsen/nuoren on usein luontevampaa ottaa kontaktia ensin koiraan kuin toiseen ihmiseen. Toiminnassa luodaan olosuhteet luottamukselliselle yhteistyölle, kokemuksille ja oivalluksille, jotka siirtyvät esim. toimintatapoina rikastuttamaan ryhmäläisten arkea.

Yhteisöllinen koiratoiminta tarjoaa hyväksyntää ja vertaistukea ja sitä voidaan hyödyntää minkä tahansa asiakasryhmän parissa, sillä sitä voidaan toteuttaa monin eri tavoin.

Koulutus mahdollistaa työskentelyn oma koira työparina eettisesti kestävällä ja kokonaisvaltaista hyvinvointia edistävällä tavalla sekä tarjoaa liittymismahdollisuuden valtakunnalliseen toimijaverkostoon.

Yhteenveto

Mitä: Sosiaalipedagoginen koiratoiminta –täydennyskoulutus 25op.

Miksi: Uusia tekijöitä ja toimintatapoja tarvitaan sosiaalisen vahvistamisen ja inhimillisemmän toimintakulttuurin kehittämiseksi sekä yksilö- että yhteisötasolla (henkilökohtainen ja työulottuvuus). Koulutus mahdollistaa työskentelyn oma koira työparina eettisesti kestävällä ja kokonaisvaltaista hyvinvointia edistävällä tavalla sekä tarjoaa liittymismahdollisuuden valtakunnalliseen toimijaverkostoon.

Kenelle: Koiran omistavat sosiaali-, kasvatus- ja hoitoalan ammattilaiset sekä eläinalan yrittäjät.

 

Tunnekortit

Pakka sisältää 49+1kpl A6 kokoista korttia sekä uuden säilytyspussukan, joka on ekologinen ja kotimaista lähituotantoa Lohjalta.

Hinta 40e (sis. alv 24%) + mahdolliset postikulut (kulkee kirjeenä).

Tilausten yhteys: helena.prepula@gmail.com