Yhteisöllisiä ja raikkaita hyvinvointipalveluja

Erityisosaamistamme on tuottaa olosuhteita, jotka ravitsevat sydäntä, inspiroivat mielikuvitusta ja saavat sielun läikehtimään ilosta.

Mitä teen

Koulutan, kehitän, ohjaan ja tarjoan vertaistukea elämänlaadun parantamiseen.

Miksi tätä työtä pitää tehdä

Haluan edistää ihmisten keskinäistä ja ihmisten ja eläinten sekä muun ympäristön välistä yhteisymmärrystä, luottamusta ja yhteistyötä. Mielestäni suomalaisessa yhteiskunnassa vallitsee inhimillisyyden ja hoivakulttuurin puute – olemme kaukana hyvinvoinnista ja harmoniasta ympäristömme kanssa.

Haluan rohkaista uudistamaan elämää merkityksellisemmäksi, pyrin jakamaan oppimaani ja samalla oppimaan itse lisää vuorovaikutuksessa toisten muutoksen tiellä olevien kanssa.

Lue lisää >>

Kenelle suunnattu

Koulutus ja kehityshankkeet eri alojen ammattilaisille ja yhteisöille, muut palvelut muutostilanteessa oleville yksityisille ihmisille.

 

Juhlimme Hoivakoiran 10v synttäreitä 2020 – katso lisää kohdasta ”Hyviä tekoja 2020

Eläimen ympäristön tulee aktivoida kaikkien nisäkkäiden aivoille yhteisiä positiivisia hermoratoja: hoivaaminen, etsiminen, leikki – sekä välttää kaikin keinoin aktivoimasta pelkoa, paniikkia tai suuttumusta.
-Temple Grandin

Ole se muutos, jonka haluat nähdä maailmassa.
– Gandhi

Suomessa vallitsee hoivakulttuurin puute. Negatiivisen yksinäisyyden kokemukset ja erityisesti mielenterveysongelmat ovat lisääntyneet vuosi vuodelta: Suomi on OECD:n standardien mukaan EU:n mielenterveysongelmaisin maa. Keskimäärin 20-25% aikuisväestöstä kärsii mielenterveysongelmista. Puolet mielenterveysongelmista alkaa ennen 14 ikävuotta. 75% alkaa ennen 24 ikävuotta. Kriittisessä pisteessä ovat siis etenkin nuoret ja nuoret aikuiset.

Elämme yhteiskunnassa, jossa yksilökeskeinen kulttuuri korostaa suorittamista ja tehokkuutta niin pitkälle, että yhä useampi ihminen kokee jatkuvan korkean stressitason alaisena riittämättömyyden, arvottomuuden ja ulkopuolisuuden tunteita – eikä pysty enää lähellekään antamaan parastaan, saati nauttimaan elämästään. Ihmisellä on huono olo. Elämä menettää värinsä ja yksipuolistuu, missään ei tunnu olevan enää merkitystä tai sitä on hyvin vähän. Toisessa ääripäässä elämä tuntuu loputtomalta kaaokselta, jossa on uhkia joka puolella ja pelkkään selviytymiseen menee kaikki aika ja energia.

Viime aikoina on myös laskettu, että muistisairaudet koskettavat Suomessa jo miljoonaa suomalaista, kun sairastuneiden läheiset lasketaan mukaan. Aivot, muisti, hermosto, mieli – kaikki ovat herkästi haavoittuvia osia ihmisen psykofyysisessä kokonaisuudessa. Aivot kehittyvät ja muovautuvat suhteessa toisiin ja ympäristöön koko elämän ajan. Sekä ihmisen haavoittumisella että parantumisella on sosiaalinen yhteys.

Kun tiedetään että mielenterveyden tekijät ovat paitsi yksilöllisiä niin myös ympäristöön sekä kulttuuriin liittyviä, näen tärkeänä kouluttaa tekijöitä ja tuottaa olosuhteita, jotka tarjoavat merkityksellisiä kohtaamisia, kannattelevaa ja rikastavaa me-henkeä sekä itsetuntemusta.

Haluan myötävaikuttaa inhimillisemmän toimintakulttuurin kehittämiseksi sekä yksilö- että yhteisötasolla (henkilökohtainen ja työulottuvuus).

Toimintaympäristöllämme, siihen kuuluvilla ihmisillä ja muilla elävillä olennoilla sekä yhteisön kulttuurilla on hyvinvointimme suhteen iso merkitys – minkälaiset arvot, asenteet ja uskomukset meitä ja lähimmäisiämme ohjaavat ja kuinka ne vaikuttavat tunteisiimme, ajatteluumme, valintoihimme ja toimintatapoihimme.

Hoivakoiran keskiössä kurssin kääntämiseksi kohti hyvinvointia ja parempaa elämänlaatua ovat: 

A) ihmisten itsetuntemuksen parantaminen, tunne- ja tietoisuustaitojen (TUNNEÄLY) kehittäminen, pitäen sisällään stressinsietokyvyn vahvistamisen. 

B) ihmisten kykyjen ja mahdollisuuksien lisääminen sosiaaliseen vuorovaikutukseen ja tukeen.

Jokaiselle tulisi tarjoutua mahdollisuus päästä nauttimaan me-hengestä, osallisuudesta ihmisarvoa tukevaan yhteisöön, niin usein kuin ihminen haluaa. Tarvitsemme ihmisinä hoivaa, turvallisia tunnesiteitä, luottaaksemme elämään ja kokeaksemme sen merkityksellisyyden.

Turvallisten tunnesiteiden solmimistaitoja kehittämällä kartutetaan tunneälyä, joka on avain tasapainoiseen elämään. Tunneäly karttuu suhteessa elävään vuorovaikutuskohteeseen. Monien ihmisten on kuitenkin vaikea kohdata saati avautua vieraille ihmisille tai lähisuhteet ovat ilmapiiriltään jännitteisiä. Tähän tilanteeseen meille apua tarjoaa koira, omilla synnynnäisillä taipumuksillaan. Koira tarjoaa herkän kontaktinsa avulla emotionaalista tukea, turvaa ja hyväksyntää. Koira elää hetkessä ja toimii ihmisen myötätuntoisena, tuomitsemattomana peilinä. Se pyrkii myös omalta osaltaan harmonisoimaan ympärillään olevaa ryhmää. Koira vapauttaa ja ravitsee ihmisten välistä vuorovaikutusta. Se lisää myönteisiä tunteita, ihmisten keskinäistä arvostusta ja osallistumisen sekä vaikuttamismahdollisuuksien kokemuksia. Yhteisöllinen koiratoiminta tiedostaa koiran erityislaadun ja kyvykkyyden ja mahdollistaa näiden em. vaikutusten hyödyntämisen ihmisten hyväksi.